NIEUWS

29 April 2019

Final Dissemination Event! 

Westminster, London, UK

Hear it yourself from the MILESTONE team!

Register here for the "MILES TO GO" event! Tell your friends and relatives. The more the merrier! Everyone who is interested is welcome. The event goes from 9 am - 5 pm, and the programme includes talks on the key results of the MILESTONE project, a movie, and lots of time for interaction, tea and questions.

16-18 January 2019

Final General Assembly Meeting

Venice, Italy

One of the many historic canals in Venice

The project coordinator and manager welcomed the entire consortium at the final GA Meeting in beautiful Venice, Italy. It was fantastic to see and hear about all the achievements of the project throughout the past years!

Social Outreach

Pint of Science Festival

Coventry, UK

Rebecca Appleton, Research Assistant at Warwick Medical School, UK

Mental Health and me: "Falling through the cracks in mental health care"

Word je binnenkort volwassen en te oud voor jeugd-GGZ? Hoe kunnen wij je helpen met je overstap naar GGZ voor volwassenen?

Wij zijn een groep wetenschappelijk onderzoekers en specialisten op het gebied van de geestelijke gezondheid uit acht verschillende Europese landen. We zijn geïnteresseerd in de geestelijke gezondheid van jongeren en wat er gebeurt wanneer zij de overstap maken van de jeugd geestelijke gezondheidszorg (GGZ) naar de GGZ voor volwassenen. Dit proces wordt ook wel ‘transitie’ genoemd. In veel landen is de zorg rondom deze transitie niet goed georganiseerd en is er onvoldoende ondersteuning, wat tot grote zorgen leidt over het huidige beleid. Om uit te zoeken hoe we jongeren het beste kunnen ondersteunen bij deze transitie, hebben we in de afgelopen drie jaar jongeren benaderd om mee te doen aan het MILESTONE onderzoek.

Jongeren die in behandeling waren binnen de jeugd GGZ, zijn vlak voor het moment dat zij mogelijks een overstap konden gaan maken benaderd met de vraag of zij mee wilden doen aan het onderzoek. We zijn erin geslaagd om meer dan 1000 jongeren en meer dan 900 ouders en verzorgers binnen het onderzoek te betrekken. Jongeren, hun ouders/verzorgers en hun behandelaren, hebben bijgedragen aan het onderzoek door hun kennis en ervaringen over hun transitie te delen. Een deel van de jongeren heeft geholpen met het testen van nieuwe instrumenten voor het monitoren van de transitie en de psychische gezondheid van de jongeren gedurende deze periode. Drie van de vier rondes van dataverzameling zijn momenteel afgerond, en we zijn nu bezig met de laatste ronde van metingen. Als alles goed gaat, ronden we de dataverzameling op 31 december 2018 af. Daarna kunnen we de resultaten met een groot internationaal publiek delen.

Als jij één van de deelnemers aan het MILESTONE onderzoek bent, willen we je hartelijk bedanken voor je aanhoudende steun en bijdrage aan het onderzoek. Wij waarderen het heel erg! Als je niet op deze manier betrokken bent geweest, hopen we dat je onze onderzoeksresultaten in de gaten blijft houden. Hopelijk maken we met deze studie daadwerkelijk een verschil in het verbeteren van de transitie voor alle jongeren die geestelijke gezondheidszorg krijgen, en voor hun ouders/verzorgers.

Het MILESTONE Team

Meer informatie