START
  Erasmus Medical Centre
Department of Child and Adolescent Psychiatry
Department of Psychiatry and Psychotherapy Wytemaweg 8 (KP-2)
3015 CN Rotterdam
The Netherlands

erasmusmc.nl
erasmusmc.nl/kinderenjeugdpsychiatrie_psychol/organisatie/

   

Hoofdonderzoeker

 

Dr. Gwen Dieleman

 


De instelling

Het Erasmus MC is een universitair medisch centrum, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en het grootste van de acht universitair medische centra van Nederland. Het EMC draagt in Nederland bij aan zowel onderzoek, onderwijs als patientenzorg. Het is gevestigd in het centrum van Rotterdam.

Afdrukken
END
 
Top