START

Als ouder, verzorger of partner van een jongere met psychische problemen, heeft u een belangrijke rol in zijn/haar leven. Omdat uw zoon/dochter/partner binnenkort volwassen wordt, vindt er mogelijk een overstap van de jeugd-GGZ naar de GGZ voor volwassenen plaats. 

Die overstap kan voor een jongere spannend zijn, vooral als deze een goede relatie heeft opgebouwd met zijn/haar behandelaar in de jeugd-GGZ. Daarom is het belangrijk dat de overstap naar de GGZ voor volwassenen goed verloopt, met name om ervoor te zorgen dat de jongere de zorg blijft krijgen die past bij zijn/haar situatie, ook wanneer hij/zij jongvolwassen is. 

In het MILESTONE-onderzoek kijken we naar hoe we de overstap van de jeugd-GGZ naar de GGZ voor volwassenen voor jongeren in Nederland en de rest van Europa kunnen verbeteren. Met het onderzoek willen we eraan bijdragen dat jongeren, als zij een overstap naar de volwassenenzorg maken, de best passende instelling vinden voor de voortzetting van de behandeling. Een aantal jongeren heeft op dat moment misschien geen psychiatrische zorg meer nodig; voor hen kan de behandeling in de GGZ worden beëindigd. Een doel van het onderzoek is dan ook om inzichtelijk te krijgen welke jongeren het zorgtraject kunnen beëindigen en ervoor te zorgen dat dit in goed overleg plaatsvindt. 

 

Afdrukken
END
 
Top