START
 • Verslaving

  Verslaving wordt gekenmerkt door een sterke, oncontroleerbare behoefte aan drugs, alcohol of een bepaalde activiteit als gokken. Deze behoefte is het allerbelangrijkste in iemands leven en leidt tot problemen thuis, op het werk of op school.

  More information

 • ADHD

  Iemand met ADHD heeft problemen met concentreren, impulsiviteit en motorische hyperactiviteit. Mensen met ADHD hebben vaak moeite met wachten of ze vinden het lastig om alles op orde te krijgen en te houden in het dagelijks leven, op school, of op het werk.

  More information

 • Affectieve Stoornissen

  Mensen die een affectieve stoornis hebben, ervaren hevige en langdurende veranderingen in hun stemming. Deze veranderingen kunnen zich uiten als een depressie of manie. De symptomen van een depressie zijn meestal verdriet, hopeloosheid en een gebrek aan interesse voor dingen waarvoor eerst wel interesse was. Manie, daarentegen, wordt gekenmerkt door een buitenproportioneel verhoogde stemming. Dan is er nog de bipolaire stoornis, die vroeger manische depressie werd genoemd: deze stoornis beïnvloedt je stemming en laat deze schommelen van het ene uiterste naar het andere uiterste.

  More information

 • Angststoornissen

  De belangrijkste kenmerken van een angststoornis zijn specifieke angstsymptomen (bijv. gerelateerd aan iets specifieks als hoogte of naalden) of gegeneraliseerde angstsymptomen. Angstsymptomen beïnvloeden voortdurend je dagelijks leven en tasten de kwaliteit van leven aan (bijv. door vermijdingsgedrag). Een gegeneraliseerde angststoornis kan jou zowel fysiek als mentaal beïnvloeden.

  More information

 • Eetstoornissen

  Mensen die een eetstoornis hebben (bijv. anorexia of bulimia nervosa), hebben vaak een verstoord lichaamsbeeld. De focus op het uiterlijk, de voeding en hun lichaamsgewicht wordt het belangrijkste in hun leven. Gedrag als opzettelijk braken of het misbruik van laxeermiddelen komt voor bij beide stoornissen, terwijl regelmatig extreme eetbuien hebben kenmerkend is voor bulimia nervosa.

  More information

 • Persoonlijkheidsstoornissen

  Mensen met een persoonlijkheidsstoornis wijken vaak af van de meeste mensen op basis van hun manier van denken, hoe zij anderen en de wereld om hen heen zien, hoe zij zich voelen of hoe zij zich gedragen in de omgang met anderen. Als iemand zich anders voelt en anders over anderen en de wereld om zich heen denkt kan dat leiden tot ongepast gedrag. Dit kan stressvol zijn voor diegene zelf en de mensen om hem/haar heen. Sommige persoonlijkheidsstoornissen ontstaan door erfelijke factoren en vroege (sociale) ervaringen in de ontwikkeling, terwijl andere stoornissen zich later ontwikkelen.

  More information

 • Psychose

  Psychosis is a medical word used to describe mental health problems that stop the person from thinking clearly, telling the difference between reality and their imagination, and acting in a normal way. The two main symptoms of psychosis are:

  • Hallucinaties-wanneer iemand dingen hoort, ziet (en soms ruikt) die er niet echt zijn. Een veelvoorkomende hallucinatie is wanneer mensen stemmen in hun hoofd horen.
  • Wanen wanneer iemand dingen gelooft die, wanneer je er rationeel naar kijkt, duidelijk niet waar zijn; zoals geloven dat je buurman in het geheim aan het plannen is je te vermoorden.
  • De combinatie van hallucinaties en wanen kan voor een vaak ernstige verstoring in de waarneming, het denken, de emoties en het gedrag zorgen.

  More information

 • Schizofrenie

  Schizofrenie is een langdurige stoornis die leidt tot verschillende psychologische symptomen, waaronder hallucinaties (dingen horen of zien die niet bestaan), wanen (opmerkelijke overtuigingen die niet zijn gebaseerd op de realiteit en vaak worden tegengesproken door bewijs), verwarrende gedachten gebaseerd op de hallucinaties of wanen en veranderingen in gedrag. Artsen beschrijven schizofrenie vaak als een psychotische ziekte. Dit betekent dat iemand soms niet zijn eigen gedachten en ideeën kan onderscheiden van de werkelijkheid. Veranderingen in het denken en het gedrag zijn vaak de meest opvallende signalen van schizofrenie, maar mensen kunnen ook andere symptomen ervaren.

  More information

 • Ticstoornissen

  Ticstoornissen bestaan uit onwillekeurige bewegingen (bijv. schokken van het hoofd of op- en neerspringen) en/of stemgebruik (bijv. grommen, kuchen of schelden). In tegenstelling tot tijdelijke tics waarbij de symptomen tijdelijk van aard zijn, zijn de symptomen bij een ticstoornis blijvend. Iemand met een ticstoornis kan steeds dezelfde tic hebben, maar ook verschillende tics. Een combinatie van chronische (langdurige) motorische en vocale tics – die zowel simpel als complex kunnen zijn, wordt ‘Gilles de la Tourette’ genoemd.

  More information

Afdrukken
END
 
Top