HET MILESTONE-ONDERZOEK

Wat is het MILESTONE onderzoek?

Het MILESTONE onderzoek is onderdeel van een uniek vijfjarig Europees project dat in verschillende landen onderzoekt hoe jongeren momenteel tijdens de transitie worden ondersteund en wat daarin wel en niet goed werkt. De focus ligt vooral op jongeren die de overstap naar de GGZ voor volwassenen maken, omdat zij vaak aanhoudende psychische problemen ervaren. Daarnaast richt MILESTONE zich ook op het identificeren van de jongeren voor wie de behandeling veilig kan worden afgesloten.

MILESTONE bestaat uit verschillende componenten. Zo hebben wij bijvoorbeeld ook gekeken naar de verschillende vormen van zorg die worden geboden aan jongeren in verschillende landen en hoe lang jongeren gebruik blijven maken van die voorzieningen. Het voornaamste doel van MILESTONE is te toetsen of het gebruik van een nieuw instrument voor het ondersteunen van beslissingen omtrent de transitie – de Transition Readiness and Appropriateness Measure (TRAM) de ondersteuning en de organisatie van de overstap voor jongeren verbetert. Dit wordt gedaan door de ervaringen van jongeren die in zorg zijn bij instellingen die gebruik maken van de TRAM te vergelijken met de ervaringen van jongeren die in zorg zijn bij instellingen waar geen gebruik wordt gemaakt van dit instrument. 

Verschillende ethische onderzoekscommissies, in elk van de acht betrokken Europese landen, hebben toestemming gegeven voor uitvoering van het onderzoek. Daarnaast is er een aansturende commissie en is er een speciaal bestuur van onafhankelijke experts – de Scientific, Clinical, and Ethical Advisory Board (SCEAB) – aangesteld om te bewaken dat het onderzoek goed wordt uitgevoerd. 

Huidige voortgang van het onderzoek

Het vierde jaar van het MILESTONE onderzoek is aangebroken en er is inmiddels informatie verzameld van meer dan 1000 betrokken jongeren en 900 ouders/verzorgers . Daarnaast zijn behandelaren vanuit zowel de jeugd-GGZ als de GGZ voor volwassenen betrokken.

Op drie verschillende meetmomenten is data verzameld en het onderzoeksteam is nu bezig met het plannen van de vierde en laatste ronde van dataverzameling. Daarna begint de grote klus om alles te analyseren en op te schrijven!

We hopen dat jullie geïnteresseerd zullen zijn in de onderzoeksresultaten wanneer we deze publiceren – dus houd de MILESTONE website in de gaten voor meldingen over publicaties en evenementen waarop we resultaten zullen delen, die later dit jaar plaats zullen vinden.

Afdrukken