START
  • Wat is het MILESTONE-onderzoek?

    In het MILESTONE-onderzoek kijken we naar hoe we de overstap van de jeugd-GGZ naar de GGZ voor volwassenen voor jongeren in Nederland en in de rest van Europa kunnen verbeteren. Het onderzoek wil eraan bijdragen dat jongeren, als zij een overstap naar de volwassenenzorg maken, de best passende instelling vinden voor de voortzetting van de behandeling. Een aantal jongeren heeft op dat moment misschien geen psychiatrische zorg meer nodig, voor hen kan de behandeling in de GGZ worden beëindigd. Een doel van het onderzoek is dan ook helder te krijgen welke jongeren het zorgtraject kunnen beëindigen en ervoor te zorgen dat dit in goed overleg plaatsvindt.

    WWij zijn wetenschappelijk onderzoekers en GGZ-specialisten die geïnteresseerd zijn in de overstap van de jeugd-GGZ naar de GGZ voor volwassenen. Om erachter te komen of het huidige systeem voldoet aan de zorgbehoeften van jongeren die deze overstap gaan maken of dat een transitie op maat betere ondersteuning biedt, is het belangrijk deze twee met elkaar te vergelijken. Binnen MILESTONE worden jongeren die een ‘gewone’ overstap maken (zoals die normaal gesproken wordt georganiseerd) vergeleken met jongeren die een ‘Transitie op Maat’ maken. ‘Transitie op Maat’ is gebaseerd op een vragenlijst die factoren in kaart brengt die van invloed kunnen zijn op transitie: het Meetinstrument Transitie (TRAM). Het onderzoek duurt voor alle jongeren 27 tot 36 maanden. Zo kunnen wij erachter komen hoe het met de jongeren gaat na hun transitie en kunnen we ‘Transitie op Maat’ en ‘gewone’ transitie op de lange termijn met elkaar vergelijken.

  • Hoe zit het met veiligheid en ethische verantwoordelijkheid?

    Het onderzoek is getoetst door een Medische Ethische Toetsingscommissie. Pas wanneer zij toestemming hebben gegeven, kan het onderzoek beginnen. Daarnaast is er een groep van internationale en bekende onderzoekers (de Scientific Clinical and Ethical Advisory Board (SCEAB)) die in de gaten houden of het onderzoek goed wordt uitgevoerd. Zij maken geen deel uit van ons MILESTONE-team, waardoor zij onafhankelijk zijn.

Afdrukken
END
 
Top