START

Binnenkort kunnen er voor jou als jongere belangrijke veranderingen plaatsvinden, bijvoorbeeld op het gebied van school, relaties en werk. Als je als jongere psychische problemen ervaart, kan in deze periode ook de zorg die je krijgt veranderen. Omdat je binnenkort volwassen wordt, kan het zijn dat je een overstap naar de GGZ voor volwassenen gaan maken. Deze overstap van de jeugd-GGZ naar de GGZ voor volwassenen noemen wij transitie. Transitie kan ook betekenen dat je zelfs als volwassene nog in zorg blijft bij de instelling voor jeugd-GGZ, dat je overstapt naar andere vormen van zorg (bijv. de huisarts), of dat het zorgtraject wordt beëindigd.    

Het vooruitzicht dat de zorg die je krijgt misschien gaat veranderen, kan spannend zijn, vooral als je een goede relatie hebt opgebouwd met je behandelaar in de jeugd-GGZ. Daarom is het belangrijk dat transitie goed verloopt, zodat jij zorg blijft krijgen die past bij jouw situatie, ook wanneer je een jongvolwassene bent.  

In het MILESTONE-onderzoek kijken we naar hoe we de overstap van de jeugd-GGZ naar de GGZ voor volwassenen voor jongeren in Nederland en de rest van Europa kunnen verbeteren. Met het onderzoek willen we eraan bijdragen dat jongeren, als zij een overstap naar de volwassenenzorg maken, de best passende instelling vinden voor de voortzetting van de behandeling. Een aantal jongeren heeft op dat moment misschien geen psychiatrische zorg meer nodig; voor hen kan de behandeling in de GGZ worden beëindigd. Een doel van het onderzoek is dan ook om zicht te krijgen op welke jongeren het zorgtraject kunnen beëindigen en ervoor te zorgen dat dit in goed overleg plaatsvindt.

Om erachter te komen wat de beste manier is om jongeren te helpen tijdens de overstap naar de volwassenzorg, is het voor ons belangrijk om in contact te komen met jongeren die binnenkort 18 jaar worden. Jullie ervaringen met deze overstap maakt jullie experts op het gebied van transitie. Jullie kunnen ons het beste informeren over het verloop van zo’n transitie en wat jullie er van vinden. Met deze informatie kunnen wij de transitie van de jeugd-GGZ naar de GGZ voor volwassenen goed in kaart brengen en zo nodig verbeteren.

Naast jouw ervaringen met transitie, horen we ook graag van belangrijke personen in jouw leven, zoals een ouder, verzorger of partner, hoe zij de transitieperiode hebben ervaren. Doordat we van meerdere bronnen informatie verzamelen, kan het MILESTONE-team het gehele transitieproces in kaart brengen.

Door jouw deelname aan MILESTONE draag jij eraan bij om de overstap van de jeugd-GGZ naar de GGZ voor volwassenen in Nederland en in de rest van Europa te verbeteren. Daarom zijn wij erg blij als jij je, samen met 1000 anderen jongeren uit 8 verschillende Europese landen, inzet voor dit onderzoek! 

 

Afdrukken
END
 
Top